”När jag hade ryggskott fick jag hjälp av Solrun. Hon var försiktig och inlyssnande, ändå var behandlingen effektiv.”
– Tacksam patient