”Rickard har hjälpt mig att förstå vad jag saknat under mina tidiga år och vilka konsekvenser det fått i mitt fortsatta liv. I vårt gemensamma arbete har jag blivit en person med tydligare gränser och med en ökad medvetenhet om både mina styrkor och utvecklingsområden.  Jag har dessutom blivit av med många till synes omotiverade rädslor, vilket har gett mig en mycket större frihet i livet.”