Sara är lugn, kompetent och en god lyssnare som prickade rätt medicin för de olika symptomen jag besvärades av. Under bara 4 veckors tid minskade mina fleråriga magbesvär med 90%. Det låter som hokus pokus och jag själv är överraskad av den drastiska förändringen.
Allt är möjligt och jag är tacksam för Sara.
Och ja, homeopati funkar!