Hälsosjälens viktiga arbete genomsyras av omtanke och professionellt bemötande från första stund.