Jag är så oerhört tacksam för att jag hittade Rickard! När jag började träffa honom var jag väldigt vilsen i livet men redan från början kände jag en stor trygghet och tillit till honom. Rickard har en värme och trygghet som person och terapeut vilket för mig är oerhört viktigt för att jag ska kunna öppna upp helhjärtat. Han hjälpte mig att förstå att mycket av den kontroll och de masker jag haft genom livet har sin grund i barndomen. Och genom våra samtal har jag kunnat läka många av mina själsliga sår, jag har utvecklats som människa och vet mer om vem jag är, vad jag vill, vilka mina behov är och hur jag kan förhålla mig till livet när det blåser.
Tack tack tack!

Emma