Har haft väldiga besvär/stelhet med ena höften. Sörjt över att jag ej kunnat utföra vissa yogaövningar. Efter 2!! behandlingar hos Leif har jag fått smidigheten tillbaka.