Jag har fått osteopatibehandling av synnerligen kunnig terapeut på Hälsosjälen. Dess betydelse för mig personligen kan tyvärr inte återges i korta ordalag här.