Fungerat mycket bra för mig. Osteopatin har hjälpt mig att fungera mycket bättre. Har en gammal whiplash skada och PDS-besvär. Behandlingen hos Leif tror jag är det som vänt livet för mig även om jag fortfarande har besvär, så styr de mig inte helt.”