ÖVERTYGAD?

Vi förstår att en del tvekar att söka en alternativ- eller komplementärmedicinsk behandlingsform om man inte har någon tidigare erfarenhet av det eller om man inte har fått en terapiform eller terapeut rekommenderad av någon man känner och litar på.

Internationellt är det betydligt vanligare att man söker alternativ eller komplementärmedicinsk vård. Ofta gör man det som ett första steg och om inte det skulle vara rätt behandling så går man vidare till den konventionella sjukvården.
Sverige ligger ännu långt efter många av våra grannländer men fler och fler använder sig av alternativ och komplementärmedicinsk vård även här.
Det finns mycket erfarenhet och en hel del studier inom alternativmedicin, men att göra större studier och forskning är svårt eftersom det oftast saknas ekonomiska intressen och resurser att genomföra dem.
En medicin med helhetssyn innebär också att varje behandling är individuell. Att då som grundtanken i konventionell medicinsk forskning är, ge en stor grupp personer samma medicin/behandling blir då en omöjlighet.
Det borde istället vara av största intresse för samhället och därför finansierat av våra gemensamma skattepengar att ta fram nya forskningsmodeller för att studera det som är en stor möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt höja vår folkhälsa, men där är vi tyvärr inte ännu.

Allt vi gör påverkar oss på olika sätt, positivt och negativt. De flesta alternativterapier och naturliga behandlingar har många goda sidor och väldigt få biverkningar. De flesta biverkningarna rör sig om så kallade förstförsämringar där kroppen håller på att läka och anpassa sig till en ny balans.
Att våra vanliga läkemedel ofta har många biverkningar är väl känt, de uppskattas också orsaka 3% av alla dödsfall i Sverige. För inlagda på sjukhus är motsvarande siffrra drygt 6%.
ref. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18070216/

Kostnaden för en behandling eller terapi kan ibland full förståeligt upplevas som hög.
En tung post är att vi till skillnad från den vanliga vården är momspliktiga. I till exempel Norge och Danmark är alternativvård och friskvård momsbefriat.

Man kan också jämföra med att den verkliga kostnaden för ett besök på 15 min hos din läkare på vårdcentralen, ligger på ca 3000 kronor. Det är då momsbefriat och kostnaden har du redan betalt via din skatt.
Många väljer att söka sig till oss trots att det för dig som patient/klient är dyrare än den offentliga vården. Man kan bara spekulera i varför, men en stor anledning tror vi är att vi ger dig tid, vi lyssnar och går till botten med dina problem för att hitta grundorsaken till besvären.

För din trygghet och för att lätt kunna kommunicera internt och med andra vårdaktörer har vi ett professionellt journalprogram som underlättar det hela.

Vår dröm – tillsammans

Vår dröm som vi har gemensamt med WHO (världshälsoorganisationen) är att kunna arbeta tillsammans med den vanliga sjukvården. Det bästa från båda världarna för att ge dig bästa hälsa, så kallad integrativ medicin.
Där sjukvården är enastående när det gäller akuta sjukdomstillstånd har alternativmedicinen sin styrka att även nå en långvarig hälsa, hitta obalanser i tid innan de uppträder som sjukdomar och att arbeta förebyggande.
Tillsammans – patient, läkare och terapeut – kan vi nå fantastiska hälsoresultat.

Våra terapeuter

Alla våra terapeuter har långa och gedigna utbildningar inom sin profession, goda kunskaper i basmedicin, har en patientförsäkring och är medlem i sitt professionella förbund.

Omdömen om Hälsosjälen

Vi arbetar alltid för att kunna ge dig bästa möjliga mottagande och service, för att skapa en trevlig, lugn och läkande miljö och framför allt för att ge dig bästa möjliga hälsa.

Därför är vi så glada och stolta över de omdömen som vi har fått från många av våra patienter och klienter.

Här nedanför hittar du lite allmäna omdömen av Hälsosjälen.

[testify category="om-kliniken" font_size="34" autoplay_duration="6000"]

Du kan alltid få en kort kostnadsfri rådgivning om du kontaktar oss.

KONTAKTA OSS

OBS! Ny adress från 1 sept 2023 - Entreprenörsstråket 6, hos Atleva i GoCo Clinic House
431 53 Mölndal

Telefon och mail hittar du under respektive terapeut

WEBBOKNING

Bokningen hittar du under respektive terapeut

DATAPOLICY

För din trygghet är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar information som vi sparar om dig hos oss.
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på
Datainspektionens hemsida.

HITTA TILL OSS

Vår mottagning finns i Mölndal och till oss kommer många från Göteborg, Kungsbacka och närområdet, men vi har även mer långväga gäster.

För vägbeskrivning - klicka här

FÖLJ OSS

NYHETSBREV

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få inspiration till bästa hälsa.

Integrativ medicin - för din bästa hälsa

Integrativ medicin - för din bästa hälsa