Använder du ditt friskvårdsbidrag?

Använder du ditt friskvårdsbidrag?

En studie visar att fler än var tredje svensk som får friskvårdsbidrag inte använder det. Anledningarna är bristande motivation, inspiration och tid.
Hur gör du, utnyttjar du bidraget du får från din arbetsgivare? Alla våra terapeuter erbjuder behandlingar som du kan ta på ditt friskvårdsbidrag.