Enkel eller komplex trötthet? Annan patologi – annan behandling

Enkel eller komplex trötthet? Annan patologi – annan behandling

Trötthet är ett av de ord där vi alla tror att vi vet vad det betyder, trots att den faktiska upplevelsen av det kan variera kraftigt från person till person. Det man själv kallar ”att vara trött” kan vara helt annorlunda jämfört med någon annans erfarenhet.
Av den anledningen bör behandlingen av olika typer av trötthet också vara annorlunda.