Det har nu talats om sjukvårdens bristande lager när det gäller sjukvårdsutrustning och läkemedel. Anklagelserna haglar från olika håll och orsakerna anges ofta vara ekonomisk press för att minska kostsam lagerhållning.
Det är dock inte där som problemet ligger!

Tyvärr är det som vanligt att man av brist på förståelse eller en ovilja att se vad som är den bakomliggande orsaken, missar de väsentliga och viktiga åtgärderna som kan lösa mycket av våra framtida problem. Man siktar in sig på hur vi skall lösa uppkomna problem, istället för att förebygga så att problemen inte uppkommer.

Stärk hälsan
Det allra viktigaste beredskapslager som vi både som individer och som samhälle behöver bygga upp, är vårt lager av hälsa!
Vadå lager av hälsa?

Jo, genom att avsevärt förstärka vår individuella hälsonivå förstärker vi också hela samhällets motståndskraft mot inte bara kommande pandemier som vi troligtvis inte kan undvika, vi minskar också den kontinuerliga belastning som vårt sjukvårdssystem hela tiden utsätts för via våra allt mer accelererande kroniska sjukdomar.
Vår totala arbetsförmåga ökar och med detta blomstrar vår ekonomi.

Vem bär ansvaret för att få igenom en sådan genomgripande förändring som behövs?
I grunden är det både du och jag, varje enskild individs ansvar för sin egen hälsa. Men från samhällets sida krävs en helt ny förståelse, tillämpning och en allmän informationsstrategi för att den insikten skall nå alla. Det är statens ansvar att ge alla samma möjlighet till en bra individuell hälsa.

Som Martin Luther King Jr uttryckte det: ”…this is simply to say that all life is interrelated. We are caught in an inescapable network of mutality. Whatever effects one directly, affects all indirectly. As long as diseases are rampant… no man can be totally healthy.”

Oberoende forskning på hälsa
Det ser tyvärr inte ut som dagens sjukvårdssystem klarar av att utvecklas för att ge plats för ett hälsovårdssystem som har inriktningen på att höja vår hälsonivå, istället för att behandla sjukdom.
Därmed inte sagt att viljan hos många anställda inom sjukvården saknas, snarare tvärtom.

Det krävs troligtvis ett nytt system där kompetens från både den konventionella medicinen integreras med alla kunskaper som finns bland KAM-terapeuter av många slag, näringsterapeuter, kroppsterapeuter, funktionsmedicinare för att nämna några.
Det är i de gemensamt arbetande och öppet intresserade kompetenserna som nya modeller, ny kunskap och en ny hälsa kommer att födas!

Vi behöver en kraftfull, objektiv, oberoende forskning på hälsa – inte sjukdom. Där behöver staten avsätta mångmiljon- (miljard?) belopp för att inom några generationer få tillbaka insatsen mångfalt och stolt kunna vara vägvisande i den nya paradigmen för hälsa!

Texten finns också i tidskriften Kurera samt på LinkedIn

KONTAKTA OSS

OBS! Ny adress från 1 sept 2023 - Entreprenörsstråket 6, hos Atleva i GoCo Clinic House
431 53 Mölndal

Telefon och mail hittar du under respektive terapeut

WEBBOKNING

Bokningen hittar du under respektive terapeut

DATAPOLICY

För din trygghet är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar information som vi sparar om dig hos oss.
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på
Datainspektionens hemsida.

HITTA TILL OSS

Vår mottagning finns i Mölndal och till oss kommer många från Göteborg, Kungsbacka och närområdet, men vi har även mer långväga gäster.

För vägbeskrivning - klicka här

FÖLJ OSS

NYHETSBREV

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få inspiration till bästa hälsa.

Integrativ medicin - för din bästa hälsa

Integrativ medicin - för din bästa hälsa