En av de största utmaningarna i vårt samhälle, både personligt och ekonomiskt, är hur vi kan höja hälsonivån för alla. Varför inte införa hälsobokslut för både företag och samhälle där en rad faktorer inkluderas för att finna svar och hitta lösningar.

Den psykiska ohälsan ökar även bland yngre, stressrelaterad ohälsa är norm snarare än undantag, sjukvården går på knäna med ökade kostnader och långa köer, och tyvärr pratar man mest om hur sjukvården ska klara av den ökade ohälsan.

Tankevurpan är uppenbar. Hade det bara rört sig om en biltillverkare hade det varit självklart för alla inblandade att man behöver hitta felkällorna och eliminera dessa, istället för att öppna fler verkstäder som kan laga trasiga bilar!

Vilka är då felkällorna när det gäller vår hälsa? Svaret är såklart väldigt komplext eftersom vi människor är komplexa varelser och vårt samhälle i sig är komplext, men vi får absolut inte gå in i ett undvikandebeteende på grund av att det är svårt. Det är livsviktigt att vi agerar och svaren finns!

Låt alla få djupgående hälsoanalyser
Rent krasst behöver vi förstå att vi i första hand behöver börja med våra barn som ännu är relativt oförstörda. Ja, vi i den nuvarande vuxengenerationen får helt enkelt stå vårt kast för vår egen och tidigare generationers oförmåga att förstå sammanhang mellan det vi människor gör, miljö och vår egen hälsa. Men det är vi som har ansvaret för att förändra något mindre bra till något riktigt bra!

Vad är då lösningen?

  • Sänkt press och stress i arbetslivet för föräldrar och i skolan för barnen.
  • Ett mer individuellt upplägg i skolan som tar hänsyn till individuella personliga förmågor.
  • Ekologisk giftfri mat.
  • Kraftig minskning av alla slags toxiner i vår miljö.
  • Daglig naturlig rörelse från tidig ålder.
  • Regelbundna och djupgående hälsoanalyser med provtagning och tester, inklusive hälso- och livsstilscoaching från tidig ålder.
  • Information och kunskapsspridning om hälsa till alla medborgare.
  • Konsekvensanalyser för hälsopåverkan vid alla beslut.
  • Inför obligatoriska hälsobokslut för både företag och samhälle (kanske även på individnivå).
  • Ett bra bokslut för företaget (eller individen) ger lägre skatt.

Ovanstående faktorer är tydliga, verifierbara och hälsobefrämjande och kräver ”bara” att våra styrande politiker och vi medborgare är beredda att göra de åtgärder och ta de konsekvenser som behövs för att uppnå målen.

Om vi tillsammans gör det som krävs, kommer vi att få en bättre hälsa och ge våra barn och barnbarn en bättre och livsduglig framtid.

Tänk hälsovård – inte sjukvård!

KONTAKTA OSS

OBS! Ny adress från 1 sept 2023 - Entreprenörsstråket 6, hos Atleva i GoCo Clinic House
431 53 Mölndal

Telefon och mail hittar du under respektive terapeut

WEBBOKNING

Bokningen hittar du under respektive terapeut

DATAPOLICY

För din trygghet är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar information som vi sparar om dig hos oss.
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på
Datainspektionens hemsida.

HITTA TILL OSS

Vår mottagning finns i Mölndal och till oss kommer många från Göteborg, Kungsbacka och närområdet, men vi har även mer långväga gäster.

För vägbeskrivning - klicka här

FÖLJ OSS

NYHETSBREV

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få inspiration till bästa hälsa.

Integrativ medicin - för din bästa hälsa

Integrativ medicin - för din bästa hälsa