Idag har Hälsosjälen varit representerade på #ValfriVårds seminarium och paneldebatt med politiker och Annika Dopping som moderator på Kulturhuset i Stockholm.

Föreläsarna har bland annat berättat om;

-Komplementärmedicin (KAM) i Sverige kontra Tyskland/Frankrike/Schweiz, där man har tillgång till KAM via socialförsäkringen och att ca 2/3 av Sveriges befolkning använder någon form av KAM.
-Att 70 universitet i USA forskar på KAM.
-Läkare med komplementärmedicinsk kompetens har 30% lägre kostnadsbild och en lägre dödlighet bland sina patienter.
-Antroposofisk vård jämfört med konventionell vård inom Stockholms läns landsting ger kraftigt minskad läkemedelsanvändning och betydligt lägre sjukskrivningsgrad för smärtpatienter och för patienter med stressyndrom.
-Meditation och mindfulness reparerar och minskar de skador vi får i vår DNA med åldern.
-Omhändertagande och medmänsklighet varierar alltför kraftigt inom vården och att ekonomiska parametrar får styra i stället för läkande parametrar.
-Vården saknar ett salutogent perspektiv (fokus på det friska).
-All legitimerad personal har ett personligt ansvar för att följa hälso- och sjukvårdslagen, men ges inte möjligheter att göra det.
-Att det inom läkemedelsforskning finns många tveksamma ekonomiska intressen och att forskning ofta presenteras på ett alltför fördelaktigt och vilseledande sätt.
-Att funktionell medicin är ett nytt, stort och växande område inom medicinen som fokuserar på patient och att söka grundorsaker på ett helt annat sätt än den konventionella medicinen.
-85% av sjukdomar har epigenetisk grund, alltså livsstilsrelaterade.
-85% av kostnaderna inom sjukvården går till kroniska sjukdomar.
-Läkarutbildningen i Sverige innehåller i stort sett ingen näringslära (ca 12 timmar), vilket gör att läkaren inte ges möjlighet att bedöma eventuella näringsbrister och dess effekter.
-Försäkringsbolaget Euroaccident har inkluderat osteopati i sin sjukvårdsförsäkring, just för att de ser att det ger snabbare läkning och återgång till arbete och därmed en ekonomisk vinst.
– Osteopater har en lång gedigen utbildning och är väl etablerat i många av världens länder.

De politiker som representerade alla riksdagspartierna gav positiv respons på föreläsarna och visade trots allt ett öppet sinne och ett intresse för de fakta som presenterades.
Återstår att se hur de förverkligar det i praktiken, men det kan ändå vara en start på en positiv utveckling.
Även partiet Enhet fanns representerat eftersom de starkt förespråkar just hälsofrihet och en #ValfriVård.

Du kan se ett större referat och en filminspelning från seminariet här!

Gå gärna in och gilla #ValfriVård på Facebook.

KONTAKTA OSS

OBS! Ny adress från 1 sept 2023 - Entreprenörsstråket 6, hos Atleva i GoCo Clinic House
431 53 Mölndal

Telefon och mail hittar du under respektive terapeut

WEBBOKNING

Bokningen hittar du under respektive terapeut

DATAPOLICY

För din trygghet är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar information som vi sparar om dig hos oss.
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på
Datainspektionens hemsida.

HITTA TILL OSS

Vår mottagning finns i Mölndal och till oss kommer många från Göteborg, Kungsbacka och närområdet, men vi har även mer långväga gäster.

För vägbeskrivning - klicka här

FÖLJ OSS

NYHETSBREV

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få inspiration till bästa hälsa.

Integrativ medicin - för din bästa hälsa

Integrativ medicin - för din bästa hälsa