FÖRETAG

Vi hjälper din personal till bästa hälsa och ger samtidigt ditt företag en bättre hälsa och högre lönsamhet.

Hälsa innebär så mycket mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa innebär att din personal har energi, uthållighet, empati, tolerans, nyfikenhet, kreativitet och förmåga att ta rätt beslut.

Vi ser varje person som en helhet och tar hänsyn till både fysisk, själslig samt biokemisk hälsa (kost, näring, toxiner mm). Vi behandlar både fysiska, stressrelaterade och själsliga besvär.
Hos oss arbetar ett professionellt team som erbjuder din personal ett brett behandlingsutbud med hög kvalitet.

Lönsamt att investera i personalens hälsa

Att det är mycket stora pengar att tjäna på att investera i personalens hälsa är det ingen tvekan om, det vet du som är företagsledare eller jobbar inom HR säkert mer om än vi.
Vad kostar en korttidssjukskrivning? Hur påverkar det företaget om en medarbetare blir utbränd? Vad gör din satsning på personalhälsan i ökad motivation hos dina anställda?

Hälsoprofil – en kartläggning av personalens hälsa

Hälsosjälens kost- och hälsopedagog Camilla kommer ut till ditt företag för att kartlägga och analysera hur hälsan ser ut inom ditt företag. Det gör att du får reda på var insatser kan behöver implementeras.
Utvärderingen innefattar ett samtal kring allt som rör hälsa (ex arbetsmiljö, kost, sömn, fysisk aktivitet, återhämtning, stress mm) men även blodprov, blodtryck och ett konditionstest.
Resultatet kan bli en gladare personal, vilket i sin tur ger en effektivisering. Sjukfrånvaro kan minska och du blir mer attraktiv som arbetsgivare. Läs mer här!

Tidig insats mot psykisk ohälsa lönar sig

Var fjärde person har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots att det är så vanligt gör vi ändå för lite för att förebygga eller ge rätt insatser vid psykisk ohälsa. Detta märks särskilt i arbetslivet, och de samhällsekonomiska kostnaderna är betydande. Enbart Försäkringskassans ersättningskostnader för psykisk sjukdom är över 23 miljarder kronor (2013).

För företagen innebär bristen på agerande vid psykisk ohälsa mer än 15 miljarder kronor årligen i direkta kostnader, och än mer om man räknar in företagens produktionsbortfall. Företagens kostnader är till och med oftast större än Försäkringskassans.
Det är inte enbart de längre sjukskrivningarna som är kostsamma för en organisation. I fyra av de nio studerade fallen uppstår avsevärda kostnader för företaget utan att en enda sjukdag noteras, det vill säga att i dessa fall registreras ingen ohälsa i Försäkringskassans statistik.

Vem når du med friskvårdsbidraget?

De allra flesta företag vi  kommer i kontakt med erbjuder sin personal någon form av friskvårdsbidrag. Når du den som bäst behöver hjälp till bättre hälsa med detta? Vår erfarenhet är att de flesta som utnyttjar sitt bidrag är de som ändå hade valt att satsa på sin egen hälsa.
Vi vill hjälpa er att individanpassa ert hälsoarbete, någon kanske behöver en massage, en annan ett coachande samtal, en träningsinsats gör för många väldigt gott – ja, hos oss får du valuta för din satsning på företagshälsa.
På Hälsosjälen betalar du bara för de tjänster som du utnyttjar och slipper fasta, dyra avtal.

Hos oss får du tillgång till en bred och samverkande kompetens inom förebyggande hälsa, hälsokontroller, föreläsningar, stressrelaterade problem, coaching och behandling av belastningsskador.

Vill du att vi hjälper din personal till bästa hälsa? Hjärtligt välkommen att kontakta oss för en presentation hos oss och så bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare.

KONTAKTA OSS

OBS! Ny adress från 1 sept 2023 - Entreprenörsstråket 6, hos Atleva i GoCo Clinic House
431 53 Mölndal

Telefon och mail hittar du under respektive terapeut

WEBBOKNING

Bokningen hittar du under respektive terapeut

DATAPOLICY

För din trygghet är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar information som vi sparar om dig hos oss.
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på
Datainspektionens hemsida.

HITTA TILL OSS

Vår mottagning finns i Mölndal och till oss kommer många från Göteborg, Kungsbacka och närområdet, men vi har även mer långväga gäster.

För vägbeskrivning - klicka här

FÖLJ OSS

NYHETSBREV

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få inspiration till bästa hälsa.

Integrativ medicin - för din bästa hälsa

Integrativ medicin - för din bästa hälsa