HÄLSOSTATUS/HRV

Vad är hälsostatus/HRV?

Hjärtats rytm återspeglar rytmer från hela kroppen genom puls och EKG. Redan en liten påfrestning på kroppen leder till förändringar av dessa rytmer. Med hjälp av hälsostatus/HRV görs en analys av variationen och dynamiken i hjärtats rytmer och man kan objektivt utvärdera kroppens hälsotillstånd.
Variationen i hjärtrytmen påverkas av allmäntillståndet och speglar främst det autonoma (självstyrande) nervsystemet (ANS) och variationerna visar därför belastning och resurser i ANS.

HRV (Heart Rate Variabil­ity) bygger på analys av variabiliteten i hjärtrytmen, vilket beskriver hur två hjärtslag efter varandra aldrig är identiska, utan skiljer sig i kraft, tid och längd. Denna variation är normal och ur flera perspektiv hälsosam, till skillnad från arytmier där variationer mellan pulsslagen är uppenbart avvikande. Variationen i hjärtrytmen påverkas av allmäntillståndet och regleras främst av det autonoma (självstyrande) nervsystemet (ANS) och variationerna visar därför belastning och resurser i ANS.

När hjälper HRV?

Genom att avläsa variationen och dynamiken i hjärtats rytmer kan man objektivt utvärdera kroppens hälsotillstånd. Hjärtats rytmer speglar därför olika fysiologiska processer i kroppen. Man utvärderar balansen i ANS, stressnivån, hormonell balans, psykoemotionell belastning, förmåga att hantera stress, biologisk ålder och inte minst den totala vitaliteten. Metoden är utmärkt för att förstå den totala belastningen av kroppen i till exempel olika stresstillstånd, att följa sjukdomsprocesser likaväl som tillfrisknandeprocesser.

Hur fungerar HRV?

Analysen utförs bäst i avslappnat tillstånd, liggande på behandlingsbritsen. Uppkopplingen sker via handledselektroder. Mätningen tar ca 5 minuter och tillsammans med utvärdering av analysen tar det ca 30 min.

Terapeut

Leif

KONTAKTA OSS

OBS! Ny adress från 1 sept 2023 - Entreprenörsstråket 6, hos Atleva i GoCo Clinic House
431 53 Mölndal

Telefon och mail hittar du under respektive terapeut

WEBBOKNING

Bokningen hittar du under respektive terapeut

DATAPOLICY

För din trygghet är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar information som vi sparar om dig hos oss.
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på
Datainspektionens hemsida.

HITTA TILL OSS

Vår mottagning finns i Mölndal och till oss kommer många från Göteborg, Kungsbacka och närområdet, men vi har även mer långväga gäster.

För vägbeskrivning - klicka här

FÖLJ OSS

NYHETSBREV

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få inspiration till bästa hälsa.

Integrativ medicin - för din bästa hälsa

Integrativ medicin - för din bästa hälsa