VÅR EXPERTIS

Att söka oss på Hälsosjälen innebär att du har gjort valet att vilja förstå orsaken och komma till kärnan i dina besvär.

Med alla våra samlade kompetenser och expertis har vi möjlighet att hjälpa dig med det som är påverkat av kroppens fysiologi och funktion, det vill säga det mesta som inte är direkt smittsamt, akut eller av annan anledning skall tas om hand om vår sjukvård. Men också när ditt humör, din själsliga eller mentala hälsa är i obalans finns hjälp att få.

Vid behov arbetar vi i team för att ge dig den samlade styrka som flera behandlingar kan ge.

Vi arbetar integrativt, det vill säga att i varje stund ge patienten eller klienten den bästa och mest verkningsfulla behandlingen, oavsett om den kommer från konventionell medicin eller från alternativ-/komplementärmedicin.

Hälsosjälens styrka

Ofta är det komplexa och flerbottnade problem våra patienter kommer med. Då behövs en hög och bred kompetens och expertis inom flera områden. I många fall räcker det inte med en behandlande läkare eller terapeut, utan du är i behov av flera behandlare, specialister inom sina professioner och samverkande i team runt dig.

Vi arbetar gränslöst, det vill säga att de inblandade behandlarna prestigelöst alltid rekommenderar den bästa behandlingen vare sig den ligger hos terapeuten själv, inom skolmedicinen eller hos en kollega inom den komplementära/alternativa medicinen.

På Hälsosjälen arbetar vi alltid enligt denna modell. Resultatet blir att våra möjligheter att hjälpa dig till bästa hälsa ökar dramatiskt!

Vilka behandlingsmetoder kan vi erbjuda dig?

Vi använder oss av alternativ-/komplementärmedicinska och integrativa metoder som akupunktur/TCM, coachande samtal, frekvensmedicin, homeopati, hälsostatus-HRV, klassisk och medicinsk behandlande massage, kraniosakral terapi (ingår i osteopatin), kundaliniyoga, livscoaching, lymfmassage, osteopati, Perrin technique, samtalsterapi, yogamassage, zonterapi/reflexologi mm.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Nack- och ryggvärk, Whiplashskador, Muskel- och ledvärk, Inflammationer, Migrän/Huvudvärk, Yrsel, Mag- & tarmproblem, Urinvägsbesvär, Hösnuva, Allergier, Eksem, Andningsproblem och KOL, Depression, Sorg, Ångest, Konflikter och vägval, Relationsproblem, Hormonella problem, Medicin- och vaccinskador, Stress- och livsstilsrelaterade besvär, Utmattning, Kroniskt trötthetssyndrom ME/CSF, Borrelia, Graviditetsrelaterade besvär, Fertilitetsproblem, Förlossningsförberedelse, ADHD, Dyslexi, Autism,
Koncentrations- och inlärningssvårigheter
och mycket, mycket mer…

Vilka kan vi hjälpa?

Till oss är alla välkomna, det finns oftast någon behandling som passar just dig!
Att behandla barn, ungdom och gravida ligger oss varmt om hjärtat.
Enligt Sveriges lag kan tyvärr inte du som förälder välja alternativ behandling för ditt barn under 8 år, trots att detta går emot FNs barnkonvention i flera artiklar. Sverige är det enda land i världen som förbjuder detta!
Kontakta oss för mer information om hur du kan gå tillväga.

Våra arbetssätt

Det finns tusentals sjukdomar och diagnoser, men bara en hälsa.

KONTAKTA OSS

OBS! Ny adress från 1 sept 2023 - Entreprenörsstråket 6, hos Atleva i GoCo Clinic House
431 53 Mölndal

Telefon och mail hittar du under respektive terapeut

WEBBOKNING

Bokningen hittar du under respektive terapeut

DATAPOLICY

För din trygghet är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar information som vi sparar om dig hos oss.
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på
Datainspektionens hemsida.

HITTA TILL OSS

Vår mottagning finns i Mölndal och till oss kommer många från Göteborg, Kungsbacka och närområdet, men vi har även mer långväga gäster.

För vägbeskrivning - klicka här

FÖLJ OSS

NYHETSBREV

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få inspiration till bästa hälsa.

Integrativ medicin - för din bästa hälsa

Integrativ medicin - för din bästa hälsa