ME/CFS

En mångfacetterad problematik

ME/CFS, kronisk trötthet, post-covid, fibromyalgi och liknande tillstånd tillhör en grupp av diagnoser som ännu saknar en enhetlig medicinsk förståelse.
Det finns troligtvis många olika kombinationer av yttre och inre faktorer som leder fram till dessa mycket belastande tillstånd.
Det kan vara en kombination av konstitution, inre och yttre toxisk belastning, hormonell obalans, immunologisk belastning, psykosomatisk påverkan, intoleranser……..

Sammantaget så hamnar personen i ett tillstånd som kan vara fyllt av smärta, en total trötthet eller en kombination av dessa kompletterat med otaliga följdeffekter som feber, inflammationer, mag- tarmproblem, överkänslighetsreaktioner mm.

Med det som bakgrund är det inte konstigt att det ofta behövs ett flertal terapiformer i kombination för att nå ett bra behandlingsresultat.
På Hälsosjälen kan du få hjälp av alla våra terapeuter, men de som du troligtvis träffar först är osteopat och homeopat.
Osteopaten jobbar utifrån Dr Perrin’s Technique och homeopaten enligt klassisk homeopati.

Dr Perrin’s teori

The Perrin Technique ™ är baserad på Dr Perrins teori att olika stressfaktorer oavsett om de är fysiska, biokemiska, psykologiska eller från infektioner kan leda till en överansträngning av det sympatiska nervsystemet.

Ytterligare undersökningar har visat att den troliga orsaken till nervsystemets överbelastning är en ansamling av toxiner i vätskan runt hjärnan och i ryggmärgen. En del av de toxiner som orsakas av infektioner eller inflammationer i huvudet eller ryggraden, skall transporteras bort genom perforeringar i en benplatta (cribiforme os ethmoidale) strax ovanför bihålorna, vidare in i lymfkärl i ansiktet och på halsen. De skall sedan dräneras längs ryggmärgen och ut i lymfkärl som ligger längs ryggraden.

Enligt Perrin har en patient med ME/CFS, dessa normala dräneringvägar begränsad funktion och är överbelastade.

Diagnos av kroniskt trötthetssyndrom – CFS/ME

Dr Perrin har konstaterat tydliga fysiska tecken som är gemensamma för drabbade av ME/CFS och enligt det utvecklat en fysisk undersökning med en diagnos baserad på dessa fynd och inte bara genom symptom!

Mer detaljerad information om The Perrin Technique ™ för diagnos av ME/CFS och som visar hur behandlingen troligen kan hjälpa dig eller dina patienter att återgå till ett normalt liv, finns i boken ”The Perrin Technique ™”  som är tillgänglig för patienter och/eller terapeuter. Boken kan köpas via Bokus –klicka här.

Behandling av ME/CFS

Det sympatiska nervsystemet finns i hela kroppen och påverkar all typ av vävnad, men en minst lika viktig funktion är att det tar emot meddelanden från t ex hud, muskler, blodkärl, körtlar, lymfkärl mm. Lymfkärlen bildar ett viktigt nätverk av små kanaler som transporterar lymfa. Lymfan är en transparent kroppsvätska som samlas upp från alla vävnader och så småningom återförs till blodet och är i grunden ett transportsystem för avfallsprodukter. Kroppen spolar ut slaggprodukter från cellerna och främmande föremål som är giftiga för oss. Lymfvätskan rör sig genom lymfkärlen främst via tryck från blodflödet i de omgivande blodkärlen. Därför kommer lymfkärlen att stocka till och svullna om blodcirkulationen blir försämrad.

De sympatiska nerverna har också visat sig styra en aktiv pumpmekanism i lymfsystemet, som är negativt påverkad i ME/CFS. Det resulterar i ett backflöde som ytterligare stockar till lymfkärlen, särskilt i bröstet och halsen.

The Perrin Technique ™ är en osteopatisk behandlingsmodell som manuellt stimulerar flödet i vätskan runt hjärnan och ryggmärgen. Mobilisation och uppmjukning av ryggraden hjälper ytterligare till att dränera dessa gifter ur cerebrospinalvätskan.
Specifik lymfmassage av huvud, nacke, rygg och bröst stimulerar lymfsystemet att transportera toxinerna in i blodet, där de slutligen tas om hand av levern som skickar dem ut ur kroppen. Utan de gifter som tidigare påverkat hjärnan, börjar det sympatiska nervsystemet att fungera korrekt.
Om patienterna inte då överbelastar sig bör deras symptom successivt förbättras.

Om du vill veta mer kan du hitta bra information på  ”The Perrin Technique ™”

För att få möjlighet att officiellt använda sig av The Perrin Technique ™ måste terapeuten ha fullgjort en utbildning för Dr Perrin och efter det erhållit en licensiering, vilket vår osteopat Leif Widebert har.

Akupunktur/TCM med örtmedicin mot ME/CFS
Hälsosjälens akupunktör och TCM-medicinare Adinda har utvecklat ett behandlingskoncept med en mycket god effekt mot ME/CFS.
Läs mer om enkel trötthet jämfört med komplex trötthet här.
Lär mer om Adinda här.

KONTAKTA OSS

OBS! Ny adress från 1 sept 2023 - Entreprenörsstråket 6, hos Atleva i GoCo Clinic House
431 53 Mölndal

Telefon och mail hittar du under respektive terapeut

WEBBOKNING

Bokningen hittar du under respektive terapeut

DATAPOLICY

För din trygghet är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar information som vi sparar om dig hos oss.
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på
Datainspektionens hemsida.

HITTA TILL OSS

Vår mottagning finns i Mölndal och till oss kommer många från Göteborg, Kungsbacka och närområdet, men vi har även mer långväga gäster.

För vägbeskrivning - klicka här

FÖLJ OSS

NYHETSBREV

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få inspiration till bästa hälsa.

Integrativ medicin - för din bästa hälsa

Integrativ medicin - för din bästa hälsa